Családi kör - László Anna és Tóth Péter kiállítása Szegeden

 

 

László Anna grafikusművész és fiának, Tóth Péter képzőművésznek a CSALÁDI KÖR című kiállítása megnyitóját Vizsolyi Lívia fagottművész zenéje foglalta keretbe 2009. augusztus 28-án, Szegeden, a DÉMÁSZ Zrt. Klauzál téri székházának impozáns aulájában.

A művészcsalád harmadik tagja, Tóth Zoltán tanár mutatta be a kiállító művészeket, a közreműködő Vizsolyi Lívia művészt és Tandi Lajost, a Szeged folyóirat főszerkesztőjét.

 

Tandi Lajos igazi alkotótársaknak mutatta be a kiállító művészeket; az édesanyát és a művészi pályán őt követő fiát. Méltatta László Annának, kortársunknak eddigi sikeres művészi munkásságát. Fia pedig – véleménye szerint – nagy reményekre jogosító jövő előtt áll. Most az a régi vágya teljesülhet, hogy érzékelje, értékelje és talán választ is kapjon régóta izgató kérdésére: miért és hogyan jön át a szülők világa, tehetsége és példája? A tudás, az akarat, a törekvés hogyan jut érvényre…? A válasz megválaszolhatatlanul nehéz. Az itt kiállító mindkét művész – tanúsítják az itt látható művek – segíti a másikat a számukra meghatározó élményeket adó természet szeretetének képi megformálásában. Ebből pedig olyan élmények és művek keletkeznek, amelyeket grafikában, akvarellben és zománcképekben megörökítve, ilyen kiemelkedő szintű műveket tárnak elénk ezen a kiállításukon. Ez a közös gondolkodás és egymás művészi erősítése immár több mint egymás mellettiség; ez valódi alkotói kör és alkotótársi kapcsolat – mondta Tandi Lajos.

 

László Anna művészetét, bravúros rajztudását sokan ismerjük és csodáljuk (Orchideák, Kérészek, Gyökerek, Dunántúl). Lírai alkatából eredően ez a fölényes szakmai tudás teszi lehetővé számára, hogy a rajzlapon újrateremtse az általa érzékelt világot, és a néző már általa látva-teremtve csodálkozzon rá, fedezze fel a bennünket körülvevő világ ezernyi szépségét. Ezt a szellemiséget érezzük meggyőzőnek mindem munkájában.

A tűzzománc ősi műfaj. László Anna művészi szintű alkalmazója a nagy szakmai tudást és

biztonságot kívánó technikának. Neki sikerült az általa teremtett művekben is új minőséget

teremtenie (Törés, Tiszavirágok, Páva, Fehér akt).

 

Tóth Péter logikája által fegyelmezve, biztos kézzel irányítja tollát a papíron. Az egymás mellett futó vonalak szoros párhuzamossága és mégis fúgaként burjánzó, csavarodó, megszűnő és egymásból induló gazdagsága nyűgöz le bennünket Világlátása fundamentuma a természet ezernyi csodája (Kik vagyunk…, Szárny, Ősmadár, Rovar, Enyészet). A természet, a táj ezernyi szépségét bravúros akvarelljein is csodálhatjuk és fedezhetjük fel újra (A fák árnyékában, A határban, Napraforgók, Arborétumban, Erdő).

Tandi Lajos méltatásában ismételten kiemelte Tóth Péter fegyelmezettségét és tudatosságát a műalkotások létrehozásában. Ezért nem véletlenül írta katalógusa címoldalára: „Semmi sem fontosabb, mint hogy az embernek az érthetetlennel állandó kapcsolata legyen.”

 

Vizsolyi Lívia előadásában Telemann: a-moll fagott szólójának hangjai átfogták a kiállítás nyújtotta hangulatot, és betöltötték az aula légterét. A zene, a grafikák, az akvarellek és tűzzománcok keltette emelkedett hangulatok egységbe foglalták a sokáig emlékezetessé váló megnyitó keltette élményeinket.

Zenei József

www.kisgrafika.hu